Week van de werkstress: stel uw vraag aan de expert!

By 14 november 2015 Burn-out No Comments

Van 16 tot 19 november is er weer de Week van de werkstress. Het doel van deze week is dat zowel werkgevers als werknemers stilstaan bij hoe zij omgaan met stress.

De ideale situatie

In de ideale situatie creëert de werkgever een cultuur waarbij er openheid en vertrouwen heerst, om dilemma’s, worstelingen en ongemak te kunnen bespreken en oplossen. In de ideale situatie is de werknemer ervan bewust wat hem energie kost, wat hem energie oplevert en hoe hij zijn veerkracht aan kan spreken om tegenslag aan te kunnen.

De werkelijkheid

De ideale situatie is echter lang geen werkelijkheid. Veel bedrijven worstelen met het aanpakken van werkstress en verzuim. Beleid gericht om rigide maatregelen zoals jaarlijkse PMO’s (periodiek medische onderzoeken), cursussen timemanagement en campagnes om medewerkers ‘op te voeden’, werken niet. Veel leidinggevenden worstelen met het voeren van gesprekken met medewerkers die niet lekker in hun vel zitten. En kennis over het aanpakken van psychische problematiek ontbreekt meestal. Medewerkers hebben zelf vaak ook geen idee hoe zij met stress om moeten gaan, laat staan hoe zij bevlogen en vitaal aan het werk kunnen blijven.

Week van de werkstress - gratis advies

Gratis advies van anderZverder

Laat dat nou de expertise van anderZverder zijn. In de week van de werkstress beantwoordt anderZverder per mail kosteloos vragen van zowel werkgevers als werknemers rondom werkstress, psychisch verzuim, het omgaan met overspanning en burn-out.

Heeft u een vraag waarbij de deskundige blik en advies van een expert welkom is? Stuur gerust een mail naar anderZverder. Binnen een week ontvangt u antwoord.

(U zult begrijpen dat het hierbij niet gaat om uitvoerige adviezen of omvangrijke rapporten, noch om het uitvoeren van begeleidings- of coachingstrajecten. Met het beantwoorden van uw vraag krijgt u een eerste aanzet richting een aanpak of oplossing).

About Leona Aarsen

Leona Aarsen is coach, register counsellor, BCZ® registertherapeut en EMDR Master Practitioner. Ze werkt met hoogopgeleide professionals rondom de thema’s stress, burn-out, depressie en trauma. Haar opdrachtgevers zijn o.a. universiteiten, hogescholen, gemeenten, GGZ instellingen, bouwbedrijven, MKB.

Leave a Reply