Diepgaand inzicht = diepgaande transformatie

Burn-out is niet zomaar een toestand van vermoeidheid. Burn-out staat niet zomaar gelijk aan te veel gewerkt hebben en te hoge (werk-)stress. Burn-out gaat ten diepste om frustratie en teleurstelling als gevolg van toewijding aan iets wat niet de gehoopte beloning heeft geschonken, in termen van voldoening, uitdaging, erkenning, waardering of financiële beloning. Het heeft te maken met het falen in het najagen van persoonlijke doelstellingen, dromen en idealen. Het heeft te maken met verlies van geloof en vertrouwen in jezelf en anderen.

Ik heb eerder blogs geschreven over het verband tussen burn-out en identiteit. Ik ben ervan overtuigd dat een burn-out, voorbij concrete aanleidingen (hoge werkdruk, naderend ontslag, leidinggevende die geen erkenning geeft, gebrek aan autonomie of uitdaging op het werk) te maken heeft met je diepste kern. Wie je bent, wat je drijft en, als gevolg hiervan, welke keuzes je maakt.

Veel keuzes die we maken, vloeien namelijk niet voort uit onze diepere drijfveren, maar uit onze overlevingsmechanismen. We werken hard en geven alles op in ruil voor erkenning, waardering, macht of roem. We weigeren om onze verlieservaringen, die ons in eerste instantie tot een bepaalde overlevingsmechanisme dreven, onder ogen te zien. In plaats van te erkennen dat we als kind aandacht, erkenning en liefde tekort zijn gekomen en hierom diep te rouwen om daarna in vrijheid verder te kunnen, blijven we onze hele leven in de hamsterrad rennen in de hoop alsnog aandacht, erkenning en liefde te krijgen.

Voor veel mensen is het een schok om te (h)erkennen dat hun keuzes en gedrag niet in lijn lopen met hun persoonlijkheid, talent en drijfveren. Om onder ogen te zien dat ze keuzes hebben gemaakt waar ze op den duur in vastliepen en diep ongelukkig werden. Burn-out zelfs.

Ik ben ervan overtuigd dat effectieve, helende burn-out begeleiding die tot duurzaam herstel leidt, zowel over het vroeger als het nu gaat. Zowel over (verloren) dromen, drijvers, persoonlijkheid en identiteit als over de keuzes die je gemaakt hebt, de omgeving waarin je je bevindt en de disbalans op alle gebieden.

Daarom zet in ik mijn begeleiding diverse benaderingen in: transactionele analyse, systemisch en contextueel werken, de bipolaire benadering, Voice Dialogue, focusing, lichaamswerk, cognitieve gedragstherapie.

Sinds kort ben ik gecertificeerd om te werken met de ontwikkeltools van PiCompany/GITP. In het kader van reflecteren op je persoonlijkheid kan ik je een gevalideerde, wereldwijd erkende vragenlijst (de Reflector Big Five) aanbieden om zicht te krijgen op wat jou uniek maakt. Om vervolgens te verkennen wat bij je past. Ik kan ook een vragenlijst (Reflector 360) aanbieden waarmee je zicht krijgt op je feitelijke gedrag, zoals jij en anderen om je heen dat beleven. Klopt je zelfbeeld met je imago? En hoe kun je met deze inzichten je toekomst en je loopbaan vormgeven?

Diepgaande, duurzame transformatie begint met diepgaand inzicht. Wie naar binnen kijkt, ontwaakt. Is het voor jou tijd om te ontwaken?

 

 

 

About anderzverder

One Comment

Leave a Reply