De term psychosociaal therapie lijkt op psychotherapie, maar is dat niet. Het is ook geen coaching. Ik leg graag de verschillen en overeenkomsten uit.

wat is psychosociaal therapie

Psychosociaal therapie: complementaire curatieve hulpverlening

Psychosociaal therapie is een professionele vorm van individuele hulpverlening.  Vertrouwen, vrijwilligheid en het herstel van de cliënt staan in deze therapievorm centraal. Het is een effectieve hulpverleningsvorm bij burn-out, depressieve klachten, faalangst, somatische klachten zonder medische oorzaak, stagnerende rouw enz.. Het doel van psychosociaal therapie is het herstellen van veerkracht, het leren omgaan met de uitdagingen van het leven en het behandelen van disfunctioneel gedrag.

Strenge kwaliteits- en vakbekwaamheidseisen

De beroepscode waar psychosociaal therapeuten vanuit de NFG zich aan moeten houden komt in grote lijnen overeen met de beroepscode van het NIP of de eisen voorkomend uit de wet BIG. Deze codes en eisen hebben twee doelen:

  • het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening
  • het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren anderzijds.

De BIG- en NFG-hebben gelijkwaardige vakbekwaamheidseisen met betrekking tot scholing, werkervaring, intervisie en supervisie.

wat is het verschil tussen psychosociaal therapie en coaching

Verschil met coaching

Psychosociaal therapie heeft raakvlakken met coaching, maar er zijn zeker ook verschillen. De reikwijdte en diepgang van psychosociaal therapie gaat verder dan die van coaching.Bij psychosociaal therapie gaat het om het onderzoeken van belemmerende patronen en dieper liggende blokkades. Dit is een voorwaarde voor duurzaam resultaat. Identiteit, normen en waarden, overtuigingen, vaardigheden en gedrag spelen een rol. Coaching richt zich voornamelijk op toekomstig gedrag en het aanbrengen van veranderingen hierin.

verschil tussen psychosociaal therapie en psychotherapie

Verschil met psychotherapie

Psychosociaal therapie heeft veel raakvlakken met psychotherapie. Het is een geschikte therapievorm bij veel verschillende psychische problemen. Er worden verschillende psychotherapeutische benaderingen toegepast, zoals psychodynamische, cognitief gedragstherapeutische, lichaamsgerichte en systeemtherapeutische technieken. Een psychosociaal therapeut is (in tegenstelling tot een GZ-psycholoog of psychotherapeut) niet gebonden aan evidence based protocollen. Daarom kan een psychosociaal therapeut maatwerk bieden en integratief werken. Het belangrijkste verschil met psychotherapie is dat psychosociaal therapie zich niet bezighoudt met (ernstige) psychiatrische problemen of persoonlijkheidsstoornissen.

Psychosociaal therapie: herstelgerichte, helende en geïntegreerde zorg

Een psychosociaal therapeut stelt (in tegenstelling tot een GZ-psycholoog of psychotherapeut) geen officiële diagnose. Een psychosociaal therapeut gelooft dat een individu meer is dan zijn klacht of probleem. Psychisch lijden wordt eerder gezien als een gevoeligheid of kwetsbaarheid van een individu. Deze kwetsbaarheid is afhankelijk van de veerkracht van de cliënt en zijn omstandigheden. Af en toe steekt het de kop op en geeft aanleiding tot zorgbehoefte.

Om een goed beeld te krijgen van de klachten, stelt een psychosociaal therapeut de vragen:

  • Wat is je kwetsbaarheid?
  • Waar ligt je kracht?
  • Wat heb je nodig?
  • Hoe kan ik je daarbij helpen?

Het krijgen van psychische hulp zonder een noodzakelijke DSM-diagnose heeft voordelen.  Op deze manier wordt de cliënt namelijk niet gereduceerd tot een label of een verzameling symptomen. Een psychosociaal therapeut gaat samen met de cliënt op zoek naar antwoorden en oplossingen voor veerkracht en kwaliteit van leven. Deze werkwijze sluit aan bij de herstelgerichte ontwikkelingen in de ggz.