Privacy

Met ingang van 25 mei 2018 geldt er een nieuwe privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

 • Meer inzicht in welke gegevens waarvoor gebruikt worden
 • Verbeterde privacy rechten en uitvoering hiervan
 • Meer controle op het gebruik van persoonsgegevens

anderZverder heeft alles in werk gezet om de (privacy-)rechten van haar cliënten en opdrachtgevers nog beter te waarborgen. Hieronder vind je meer informatie over hoe anderZverder je privacy beschermt en hoe je je rechten op gegevens kunt uitoefenen. Klik op een van de onderstaande documenten die betrekking hebben op privacy:

Erkenning

Als psychosociaal therapeut ben ik erkend door en geregistreerd bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Ik ben tevens registertherapeut BCZ® bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Leona Aarsen registertherapeut BCZ 

 

Ik ben register bedrijfscounsellor bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC). Als coach ben ik geregistreerd bij en erkend door de Stichting Registratie (StiR, onafhankelijke keurmerk voor professioneel begeleiden) en de Nederlandse Orde van BeroepsCoaches (NOBCO).

Ik sta vermeld in het register voor christelijke hulpverleners. Tot slot ben ik partner van het CSR Centrum en CSR erkend stresscoach.

anderZverder Leona Aarsen ikzoekchristelijkehulpBurn-out coach CSR Centrum

Opleidingen

Ik heb van 2010 tot 2014 de 4-jarige opleiding Master coach en master counselor gevolgd aan het Europees Instituut De Baak. Daarnaast heb ik diverse trainingen, cursussen en leergangen gevolgd:

 • Trauma en hechting: het verhaal van het lichaam, Kempler Instituut Nederland, 2017-2018
 • EMDR, Bijscholingsinstituut voor Therapeuten, 2017
 • Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode, CSR Centrum, 2017
 • Borderline, Hupper, 2017
 • Psychosociale basiskennis, Bijscholingsinstituut voor Therapeuten, 2016-2017, diploma, CPION erkend
 • Secure base. Professioneel begeleiden in het perspectief van hechting, Jakob van Wielink/De school voor Transitie, 2015-2016, certificaat, SKJ erkend
 • Stress en burn-out, NOGG, 2013
 • Training loopbaancoaching voor HR-professionals, Bureau De Sleutel, 2011-2012, certificaat

Bekijk hier mijn curriculum vitae voor een compleet overzicht van mijn ervaring en opleidingen.

Publicaties

Ik deel mijn kennis graag via blogs en artikelen. Op mijn website vind je een uitgebreide blogpagina met veel blogs over onder andere stress, burn-out, depressie en mindfulness. Een deel van mijn artikelen vind je via de link naar mijn publicaties. Ook word ik regelmatig als expert geïnterviewd in de media: ik heb interviews gegeven voor artikelen in de Viva, Flair, RED Magazine, Eva, Sestra Zomer, Jente, STRESSEDOUT, Tubantia en heb ik deelgenomen aan uitzendingen van Radio 5, Groot Nieuws Radio, Hofstreek Omroep en RTV Oost.

Kwaliteitsborging en klachtenreglement

In mijn werk streef ik er naar om mijn cliënten de best mogelijke hulp te bieden. Daar zet ik mijn kennis, expertise en ervaring voor in. Ik volg regelmatig bijscholing en neem deel aan intervisiegroepen.

Toch kan het voorkomen dat er een klacht ontstaat over de door mij geboden behandeling of begeleiding. Uiteraard hoop ik dat mijn cliënt zich vrij voelt om zijn klacht met mij te delen, zodat wij het samen op te kunnen lossen. Mocht dat niet het geval zijn of kunnen we samen er niet uitkomen, dan is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Mijn praktijk is via de NFG aangesloten bij Quasir, de afhandeling van de klachten verloopt via de NFG. Lees hier wat je moet doen als je niet tevreden hebt over mijn hulpverlening.

Als registertherapeut BCZ® moet ik me houden aan het het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

Als coach houd ik me aan de ethische gedragscode van de NOBCO. Ook hier geldt: mijn streven is om klachten in overleg met de klant op te lossen. Lukt dat niet, dan heeft de NOBCO een klachtenreglement en een commissie die ingediende klachten afhandelt.