Het doel van anderZverder is om bevlogenheid, veerkracht en vitaliteit te faciliteren. anderZverder ondersteunt haar cliënten bij hun verwerking en herstel van psychisch tegenslag en het realiseren van hun doelen.

anderZverder werkt zowel met particuliere cliënten als voor organisaties en hun hoogopgeleide medewerkers die:

  • hun veerkracht en vitaliteit een boost willen geven
  • willen anticiperen op verzuim dat voorkomen kan worden
  • hun werk ook op de lange termijn met plezier en bevlogenheid willen doen
  • hun talenten en potentieel willen ontdekken en optimaal benutten
  • bevlogenheid, werkgeluk en duurzame inzetbaarheid tot doel hebben
  • duurzaam willen herstellen en re-integreren na een burn-out

Onderscheidend?

Ja. Omdat ik passie, ervaringsdeskundigheid én professionaliteit gebruik om topkwaliteit te bieden in mijn begeleiding en hulpverlening:

  • Door mijn ervaring als HR-adviseur begrijp ik de dynamiek van organisaties en ben ik in staat om  leidinggevenden en HR professionals optimaal te adviseren over beleid en interventies gericht op vitaliteit, bevlogenheid, duurzame inzetbaarheid en verzuimpreventie.
  • Als ervaringsdeskundige kan ik me inleven in mijn cliënten als zij even niet weten hoe het verder moet.
  • En, tot slot, als master coach, register bedrijfscounselor en psychosociaal therapeut wil ik mijn cliënten de hoogst mogelijke kwaliteit en expertise bieden.

Werkwijze

Counseling en psychosociale therapie zijn professionele, cliënt- en doelgerichte vormen van individuele psychosociale begeleiding, dat op basis van vertrouwen en vrijwilligheid het herstel en evenwicht van de cliënt bevordert. Het is een effectieve methode om bijvoorbeeld burn-out, ziekteverzuim, motivatieproblemen of andere problemen op te lossen. De bron hiervan kan in de werksfeer maar ook in de privé situatie liggen. Kortdurende, oplossingsgerichte begeleiding van de medewerker is dan essentieel bij het vinden van evenwichtig en het voorkomen van onnodig langdurig verzuim.

Mijn aanpak is bekrachtigend en laagdrempelig. Ik werk integratief en zo veel mogelijk vanuit beproefde methoden en de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Ik pas onder andere interventies toe uit de transactionele analyse, voice dialogue, oplossingsgerichte therapie, positieve psychologie, lichaamsgericht en systemisch werken en cognitieve gedragstherapie.

Intuïtie, afstemming op mijn cliënt en nabijheid zijn belangrijke elementen in mijn begeleiding. Ik gebruik waar nodig diverse gevalideerde vragenlijsten en erkende testen. Naast de gesprekken werk ik met (reflectie-)opdrachten. Deze geven mijn cliënt nieuwe inzichten en stimuleren om de opgedane inzichten actief toe te passen. De cliënt houdt zelf de regie over haar traject. Dit wordt bewerkstelligd door de terugkerende reflectieverslagen.

De counseling of therapie start met het inventariseren van de hulpvraag en het maken van een vertaling naar (sub-)doelen, waar tijdens de therapie aan gewerkt wordt. De doelen van de cliënt vormen de basis van het behandelplan. In dit plan stel ik, samen met de cliënt, vast welk eindresultaat gewenst is en hoe de therapie hieraan bij kan dragen. Aan de hand van de gestelde doelen zal ook de evaluatie plaatsvinden.

Maak kennis met Leona