Als het fysiek of mentaal niet goed gaat met uw medewerkers, dan hebben uw organisatie en uw resultaten daaronder te lijden. Naast praktische uitdagingen (zorgen dat de dienstverlening aan klanten doorgaat, dat de taken van de medewerker overgenomen worden door collega’s of dat er vervangend personeel ingezet wordt) wordt u geconfronteerd met hoge kosten. Verzuim kost per dag tussen de €200 en €400. Hieronder valt onder andere:

 • loondoorbetaling bij ziekte
 • verlies van productiviteit als de werknemer ondanks de ziekte toch probeert te werken
 • kosten van bedrijfsarts en overige arbo-dienstverlening
 • kosten van vervanging
 • juridische en administratieve kosten

Daarnaast heeft u de zorg en de verantwoordelijkheid voor uw medewerker. Hoe zorgt u ervoor dat hij bevlogen, fit en duurzaam inzetbaar blijft? En, als hij dreigt uit te vallen, hoe kunt u hem optimaal ondersteunen om onnodig langdurig verzuim te voorkomen? Het is niet gemakkelijk om die vraag te beantwoorden, omdat hier inhoudelijke expertise nodig is over de klachten en het herstelproces van uw medewerker.

anderZverder helpt u om deze vragen te beantwoorden. Daarmee is anderZverder de expert om de vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en het welzijn van uw medewerkers te vergroten. Zodat zij een bron van inspiratie, innovatie en excellente resultaten zullen zijn en blijven.

anderZverder richt zich op het preventief versterken van veerkracht en vitaliteit en op het curatief behandelen van stress- en burn-out- gerelateerde klachten. Als erkend coach, bedrijfscounsellor en register therapeut begeleidt anderZverder werknemers, zodat zij met passie en plezier in hun werk en leven kunnen staan. Ook adviseert anderZverder werkgevers, met als doel het voorkomen van productiviteitsverlies en uitval door psychische problemen op het werk en het verlagen van de kosten van verzuim.

Preventie: de Vitaliteitscheck

De Vitaliteitscheck is een eenmalig gesprek van twee uur en een uitgebreide individuele rapportage aan de medewerker. De Vitaliteitscheck geeft de medewerker duidelijkheid over hoe het staat met zijn of haar mentale veerkracht, vitaliteit en werkvermogen, werk-privé balans en factoren die hier in positieve of negatieve zin invloed op hebben.

Ook wordt in een vroegtijdig stadium duidelijk of de medewerker risico loopt op (langdurig) verzuim of een burn-out. Het persoonlijk rapport bevat concrete aanknopingspunten om een betere balans te creëren en de vitaliteit te vergroten. Dit verhoogt het werkplezier en de kwaliteit van het werk.

De volgende onderwerpen worden besproken:

 • Oorzaken van een mogelijke overbelasting en stress (werk en privé)
 • Risico op langdurig verzuim
 • Balans werk/privé
 • Vitaliteit, fysieke fitheid en leefstijl (BRAVO)
 • Mentale veerkracht
 • Werk- en herstelvermogen
 • Activiteiten om te ontspannen bij stress
 • Persoonlijkheid, persoonlijke hulpbronnen en steun
 • Loopbaanontwikkeling en eventuele loopbaanwensen
 • Tips en adviezen voor te ondernemen actie

Wilt u meer weten over de Vitaliteitscheck?

Preventie: de Vitaliteitsbooster

De Vitaliteitsbooster is een individueel traject voor medewerkers dat bestaat uit een intake en 5 face-to-face sessies in combinatie met online e-health modules (blended coaching/counselling). Met de Vitaliteitsbooster werken werknemers aan hun vitaliteit, veerkracht en werkvermogen en krijgen concrete aanknopingspunten voor een beter balans en meer (werk-)plezier.

In 5 sessies staan we stil bij verschillende aspecten die de werknemer helpen om stress te verlagen en het werkplezier te vergroten. Afhankelijk van de persoonlijke aandachtspunten van de werknemer wordt gewerkt aan de thema’s:

 • leefstijl en lichamelijke fitheid
 • mentale veerkracht
 • (belemmerende)overtuigingen, emoties en mentale veerkracht
 • energiegevers en -vreters
 • talenten, drijfveren en ambities
 • persoonlijke en werkgerelateerde hulpbronnen
 • een persoonlijk actieplan

De Vitaliteitsbooster is een krachtige, compacte en doelgerichte interventie om de vitaliteit, bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te vergroten. Meer info of direct een Vitaliteitsbooster boeken? Neem contact op via de knop hieronder:

Yes, let's boost it!

Burn-out: herstel en re-integratie 

Als u binnen uw organisatie te maken heeft met frequent kortdurend verzuim of werknemers met stress- en overspanningsklachten, is dat een reden om op een adequate wijze actie te ondernemen. Bio-psychosociale klachten (denk aan burn-out, overspannenheid, psychosomatische klachten zonder medische oorzaak) zijn voor meer dan 70% stressgerelateerd en een steeds grotere oorzaak van uitval en productiviteitsverlies.

anderZverder biedt u concrete handvatten om de signalen van psychische problemen te herkennen om vervolgens de juiste maatregelen te kunnen nemen. Door haar deskundigheid in te zetten, kunt u optimaal uw rol en verantwoordelijkheid nemen als het gaat om preventie, begeleiding en re-integratie van werknemers met psychische klachten.  anderZverder zal u adviseren over passende begeleiding voor uw werknemers die dreigen uit te vallen of  met een burn-out al thuis zitten.

anderZverder is gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van medewerkers met stressklachten of een burn-out. Burn-out is een complex fenomeen waarbij veel komt kijken. Door zo snel mogelijk deskundige begeleiding in te schakelen, kunt u de duur van verzuim positief beïnvloeden en de kosten van productiviteitsverlies en verzuim beperken. Klik hieronder voor een afspraak!

Time to shine!