Bent u huisarts, praktijkondersteuner (POH-GGZ) of bedrijfsarts en wilt u uw patiënt doorverwijzen naar een erkende, deskundige psychosociaal therapeut?

Huisarts patiënt doorverwijzen naar psychosociaal therapeut

Complementaire curatieve zorg

anderZverder is een praktijk voor curatieve complementaire psychosociale zorg. Dit betekent dat mijn hulpverlening aanvullend op en ondersteunend is aan de (basis of specialistische) GGZ.

De hulpverlening van anderZverder wordt door zorgverzekeraars (deels) vergoed uit het aanvullende pakket. De vergoeding voor psychosociaal therapie valt onder de alternatieve geneeswijzen. Echter: anderZverder werkt zo veel mogelijk vanuit beproefde methoden en de nieuwste wetenschappelijke inzichten werk. Een schriftelijke verwijzing is geen vereiste voor vergoeding.

Patiënt doorverwijzen

U kunt uw patiënt doorverwijzen naar anderZverder met:

 • (psycho-)somatische klachten zonder medische oorzaak
 • overspanning en burn-out
 • zelfbeeld- of identiteitsproblemen
 • (faal-)angst- en paniekklachten
 • zingevingsvraagstukken
 • depressieve klachten en lichte tot matige depressie (in multidisciplinaire aanpak)
 • gestagneerde rouw en verlies

Werkwijze anderZverder

Mijn hulpverlening (als NFG geregistreerd psychosociaal therapeut en registertherapeut BCZ®) is curatief, herstelgericht en laagdrempelig. Ik werk vanuit een brede expertise en pas verschillende interventies toe. Voorbeelden hiervan zijn: cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, positieve psychologie, transactionele analyse, voice dialogue, lichaamsgericht en systemisch werken, narratieve therapie. Mijn cliënten krijgen toegang tot de professionele online therapie modules van Therapieland. Op deze manier wordt het effect van de behandeling versterkt.

Intuïtie, afstemming op de cliënt en nabijheid zijn belangrijke elementen in mijn begeleiding. Ik gebruik waar nodig oefeningen, diverse gevalideerde vragenlijsten en erkende testen. Verschillende (huiswerk-) opdrachten stimuleren mijn cliënten om de opgedane inzichten actief toe te passen. Ik ben – na toestemming van mijn cliënt – graag bereid tot rapportage en multidisciplinaire samenwerking.

Deskundigheid

Ik heb een 4-jarige post-hbo opleiding afgerond als master counselor. Mijn diploma Master Counselor is erkend door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Tevens heb ik een erkende opleiding psychosociale basiskennis gevolgd. Deze opleiding voldoet aan de PLATO-eisen.

Ik heb voldoende kennis van psychopathologie en van de DSM, zodat ik- in overleg met mijn cliënt en zijn huisarts -mijn cliënt met complexe problematiek tijdig door kan verwijzen naar bevoegde en gespecialiseerde hulpverleners. Ik volg regelmatig bijscholing en neem deel aan intervisie.

Wilt u meer weten over de ervaring en deskundigheid van anderZverder? Dan kunt u hier mijn curriculum vitae bekijken voor een compleet overzicht van mijn expertise en opleidingen. Hier leest u meer over hoe de kwaliteit van de hulpverlening van anderZverder geborgd wordt.

Registraties en licenties anderZverder

 • AGB-code zorgverlener: 90103466
 • Erkend psychosociaal therapeut (vakgroep VPMW), registratienummer NFG 8475
 • Registertherapeut BCZ®, licentienummer 170830R
 • Register bedrijfscounsellor ABvC, registratienummer 118216