Ben je overspannen of burn-out en heb je vooral veel lichamelijke klachten? Dan is de CSR®-Methode mogelijk precies wat je nodig hebt: een effectief bewezen en wetenschappelijk onderbouwde methode die tot doel heeft om de roofbouw te stoppen en je energiebalans te herstellen.

De CSR®-Methode, ontwikkeld door het CSR Centrum, is een psycho-biologische aanpak voor het begrijpen, diagnosticeren en behandelen van stressgerelateerde problematiek. Behandeling vindt plaats op drie niveaus: lichaam, gedrag en psyche. CSR staat voor Chronische Stress Reversal: het terugdraaien en herstellen van de (ziekmakende) effecten van chronische stress.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat chronische overbelasting, gevolgd door onvoldoende herstel, leidt tot ontregeling van fysiologische mechanismen die bedoeld zijn om het individu in stressvolle situaties tot extra prestaties in staat te stellen.

De principes van de methode behelzen een geïntegreerde, systematische aanpak op 3 niveaus: lichaam, psyche en gedrag. Ook het bevorderen en begeleiden van werkhervatting maakt deel uit van de aanpak. De begeleiding vanuit de CSR® Methode bestaat uit een aantal onderdelen:

De Energie Checkup

De Energie CheckUp is een uitgebreide intake die bestaat uit de online Vragenlijst Stressklachten, twee intake sessies en een psycho-fysiologische meting bij een biofeedback therapeut die aangesloten is bij het CSR Centrum. De cliënt krijgt inzicht in de ernst van de stressklachten. De resultaten worden samengevat in een rapportage met conclusies en adviezen.

Stress Herstel Traject

Het aantal sessies na de Energie CheckUp is afhankelijk van de ernst van de klachten. Gemiddeld zijn 10 sessies voldoende. Tijdens de stresscoaching werkt de cliënt in eerste instantie aan lichamelijk en psychisch herstel, vervolgens aan opbouw van vitaliteit, verbeterd zelfmanagement en, indien van toepassing, een plan van aanpak rond de re-integratie. Binnen de sessies is ook aandaacht voor het ontstaan en het voorkomen van stressklachten. Ook krijgt de cliënt oefeningen en ‘huiswerk’ mee, gericht op:

  • beter leren te ontspannen
  • opbouw van energie; leef-, slaap- en eetgewoonten worden bekeken
  • het bewaren van een gezonde balans tussen werk en privé
  • sterk naar het werk; thuis oefeningen doen, afgestemd op het werk.

Halverwege en aan het eind van het traject vinden met behulp van de online Vragenlijst Stressklachten metingen plaats, waarmee de resultaten van de stresscoaching worden onderbouwd.

Face-to-face in combinatie met E-coaching

Meestal bestaat een Stress Herstel Traject uit face-to-face sessies, omdat mensen die zwaar overbelast zijn doorgaans concentratieproblemen hebben. De overstap naar E-coaching is mogelijk wanneer herstel is ingetreden en de stresscoaching zich meer richt op zelfmanagement en re-integratie.

Rapportages
Vergoedt de werkgever het traject, dan wordt die op de hoogte gehouden over de resultaten van de Energie CheckUp en ontvangt een tussentijds- en eindverslag. Inhoudelijke rapportages worden uitsluitend aan de huis- of bedrijfsarts verstrekt. Verslaglegging gebeurt alleen bij toestemming vooraf door de cliënt.

Stress- en burn-out coaching volgens de CSR MethodeWil je gebruik maken van coaching volgens de CSR® Methode? Neem contact met mij op voor een telefonische kennismaking van 20 minuten.

Ik wil kennismaken