Organisaties die succesvol willen zijn in de nieuwe economie, hebben topteams nodig: een netwerk van de beste mensen met de beste ideeën. Werknemers die vitaal, flexibel, slim, duurzaam inzetbaar en zelf organiserend zijn, die weten wat ze kunnen en hun talenten optimaal kunnen benutten. Bevlogen werknemers zijn een bron van inspiratie, innovatie en excellente resultaten.

Uit onderzoek van Effectory blijkt dat het percentage echt bevlogen werknemers bij een gemiddeld Nederland bedrijf slechts 37% is.  Het overgrote deel van de werknemers is niet bevlogen. Volgens het CBS kampt 15% van de hoogopgeleide werknemers met burn-out klachten. Bij 70% van de werknemers die verzuimen vanwege overspanning of burn-out is verzuim werkgerelateerd. Daarmee zijn psychische klachten niet alleen een individueel maar ook een groot maatschappelijk probleem. Het ziekteverzuim in Nederland kost werkgever 11,5 miljard euro.

anderZverder ondersteunt organisaties met doeltreffende programma’s en interventies om te bouwen aan veerkrachtige teams en werknemers.

Vitaliteitscheck

Mensen maken het verschil. Of een team of organisatie excellent presteert, succesvol is, innovatiekracht en veranderpotentieel heeft, hangt af van de individuele medewerkers en de dynamiek die zij samen creëren.
Wat typeert ten diepste op dit moment uw organisatie? Is er sprake van plezier, bevlogenheid en excellente resultaten? Zijn uw werknemers trots om bij u te werken? Of heerst er onrust, gelatenheid en is het verzuim aan het toenemen?

De Vitaliteitscheck biedt aan individuele medewerkers snel duidelijkheid hoe het staat met hun vitaliteit en werkvermogen, lifestyle en balans. Ook wordt in een vroegtijdig stadium duidelijk of iemand risico loopt op (langdurig) verzuim of een burn-out.

De Vitaliteitscheck bestaat uit een eenmalig gesprek van 90 minuten per medewerker en twee vragenlijsten. Medewerkers ontvangen ook een persoonlijk rapport dat concrete aanknopingspunten bevat om een betere balans in hun leven te creëren en hun vitaliteit te vergroten. Dit draagt bij aan een vermindering van de ervaren (werk)stress en verhoogt het werkplezier en de kwaliteit. Bijkomend effect is een significante daling van de (verzuim)kosten.

De Vitaliteitscheck kan ingezet worden voor een individuele medewerker, maar ook voor teams. Bij een representatieve deelname van 30% van het personeelsbestand ontvangt uw organisatie een managementrapportage dat geanonimiseerd inzicht geeft in het welzijn van de medewerkers en aanbevelingen bevat op basis van de rode draad uit de gesprekken.

Meer weten over de Vitaliteitscheck?

Lees verder

Workshops werknemers

Het is niet moeilijk om gelukkig en bevlogen te zijn als je op je werk alles perfect voor elkaar hebt. Maar soms kun je het gevoel hebben dat je acteert op de verkeerde set en flow is ver te zoeken. Twee derde van de werkende Nederlanders voelt zich niet bevlogen op het werk en zou het liefst een andere baan willen, bleek uit een onderzoek dat Effectory in 2014.

Wat een verborgen en verloren potentieel! Immers, medewerkers die niet bevlogen zijn, zetten hun talenten niet optimaal in en excelleren niet in hun werk. Een gebrek aan bevlogenheid kan op den duur zelfs tot een burn-out of een bore-out leiden.

Is werkgeluk en bezieling ook onder zulke omstandigheden binnen handbereik? En zo ja, hoe krijg je dat voor elkaar? anderZverder neemt je mee op een expeditie naar werkgeluk. Met waardevolle inzichten, direct toepasbare tips en concrete handvaten voor veerkracht en bevlogenheid. Juist als het even tegenzit.

anderZverder verzorgt in-company trainingen en workshops rond de thema’s:

  • Gelukkig en bevlogen werken (ook als het een beetje tegenzit)
  • Krachtig en effectief: zicht op je passie en talenten
  • Duurzame inzetbaarheid: blijvend uitdagend werk

In gesprek over de mogelijkheden?

neem contact op

Training leidinggevenden

Wat maakt dat de ene werknemer fluitend zijn werk doet terwijl de ander onder dezelfde omstandigheden overspannen raakt of met een burn-out thuis zit? Hoe komt het dat de één optimistisch blijft, terwijl de ander het gevoel heeft dat hij slachtoffer is en alles hem overkomt? Heb je als leidinggevende invloed op de effectiviteit van je team? Zo ja, welke praktische tools zijn er om je hierbij te helpen?

Bevlogenheid is een hot item binnen Nederlandse organisaties. Omdat bevlogenheid het antwoord geeft op de bovenstaande vragen. Omdat verschillende onderzoeken laten zien dat bevlogenheid een kenmerk is van succesvolle, effectieve teams met een excellente dienstverlening. Uit een groot aantal onderzoeken blijkt dat leiderschap een grote impact heeft op de bevlogenheid van teams.

Hoe? Daar geeft de workshop ‘Bevlogen teams, excellente resultaten’ antwoord op. Deze workshop is speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden en biedt hen inzicht en praktische tools om aan de slag te gaan met het vergroten van bevlogenheid en vitaliteit van hun teams.

In gesprek over de mogelijkheden?

neem contact op