3 must do’s bij burn-out

By 6 oktober 2014 Burn-out No Comments

Burn-out kent tientallen behandelmethoden. Ik sta vaak versteld waar mijn klanten allemaal geweest zijn voordat ze bij mij terechtkomen om te herstellen van burn-out. De fysiotherapeut, de haptonoom, de sportschool, de masseur, de huisarts, de bedrijfsarts, de cardioloog, de neuroloog, de psycholoog, de psychotherapeut, de psychiater, de kliniek voor onbegrepen ziekten zijn maar een paar van de deskundigen die mensen met burn-out in hun zoektocht te zien krijgen. Laatst sprak ik iemand met een burn-out die zich tot een professional organizer wendde om haar leven en huishouden op orde te krijgen. Vaak gaan mensen van de ene hulpverlener naar de andere, zonder het gevoel te hebben echt geholpen te zijn.

 

Ik heb lang nagedacht over dit fenomeen. Hoe kan het dat mensen, als ze op hun kwetsbaarst zijn, niet direct goede hulp vinden en niet direct aan de slag kunnen met herstel? Waarom moeten ze als het ware in een kringetje ronddraaien? Daar heb ik een aantal gedachten over:

  1. Veel burn-out hulpverlening is te eenzijdig. Burn-out wordt beschouwd óf als iets lichamelijks (wat vervolgens aangepakt wordt met behulp van fysiotherapie, haptonomie of massage), óf iets psychisch (gewoonlijk behandeld met gespreks- en psychotherapie) óf iets hormonaals (te hoog adrenaline en cortisol-niveau, wat vanuit de psychiatrie aangepakt wordt met medicijnen) óf iets mentaals (door psychologen behandeld met cognitieve gedragstherapie). Het verklaren van burn-out vanuit één specifiek aspect leidt tot een eenzijdige benadering, waarbij optimaal herstel achterwege blijft.
  1. Burn-out wordt al te vaak niet als zodanig (h)erkend en benoemd. Zowel huisartsen als bedrijfsartsen hebben de neiging om hun patiënt te adviseren om een paar weken rust te nemen en dan het maar weer eens te proberen, zonder te benoemen wat er aan de hand is. Vaak hoor ik cliënten zeggen dat ze door de hele medische molen geweest zijn en als er geen aanwijsbare lichamelijke oorzaken gevonden zijn voor hun klachten, staan ze met lege handen. Bij gebrek aan een heldere diagnose weten ze niet meer wat ze moeten doen.
  1. Er is in zijn algemeenheid (maar ook binnen organisaties in het bijzonder) een groot gebrek aan kennis over burn-out. Wat zijn de symptomen, wat zijn de oorzaken, wat is nodig voor duurzaam herstel? Veel P&O-adviseurs en leidinggevenden doen maar wat. Niet uit kwade wil, maar omdat ze niet beter weten. Bedrijfsartsen weten zich vaak ook geen raad met burn-out.

Ik pleit voor juiste, transparante informatie over burn-out. Daarom heb ik een e-boek over burn-out geschreven, dat bruikbaar is voor P&O-adviseurs, leidinggevenden en coaches. Dit e-boek, Blijvend bevlogen, is kosteloos aan te vragen. Ben of ken jij een HRM adviseur, leidinggevende, bedrijfsarts of coach die veel zou hebben aan mijn e-boek? Wijs ze gerust op deze mogelijkheid, ik stuur het boek met alle plezier toe. Mijn hoop is dat het bijdraagt aan een juiste kennis van en aanpak bij burn-out.

Tenslotte wil ik kort stilstaan bij 3 stappen die nodig zijn om te herstellen van burn-out. Hiermee bedoel ik geen concrete interventies of behandelvormen, maar drie principes die boven de specifieke therapieën hangen.

  1. Luisteren

Om helder te krijgen dat je een burn-out hebt, moet je in de eerste instantie leren luisteren. Vooral naar je lichaam, je (impliciete) overtuigingen en je emoties. Deze geven je feilloos aan dat er iets aan de hand is. Daarbij werken je verstand, je ziel en je lichaam samen. Je kunt ze niet van elkaar scheiden, omdat ze een eenheid vormen. Zo kun je bij een burn-out last hebben van cognitieve klachten (concentratieproblemen, vergeetachtigheid, ramp-denken, piekeren), fysieke klachten (uitputting, hoofdpijn, rug- en schouderklachten, darmklachten, hyperventilatie, hartritmestoornissen, eczeem enz.) en emotionele klachten (kort lontje, snel boos, cynisch, huilen om niets, agressief). Op spiritueel niveau gaat het erom dat je leert luisteren naar je drijfveren en verlangens: wat maakt voor jou je werk en je leven zinvol? Waar word je gelukkig van, wanneer ervaar je flow?

Het leren luisteren naar al deze signalen is je grootste uitdaging. Juist omdat het niet (meer) vanzelfsprekend is voor je. Ergens gaandeweg heb je afgeleerd om naar jezelf te luisteren en je natuurlijke grenzen aan te geven en te bewaken.

  1. Leren

Nadat je geluisterd hebt naar de signalen van je lichaam, komt de fase van leren. Hierin ontdek je waarom je lichaam tot deze noodstappen gekomen is. Je onderzoekt wat de aanleiding is voor je burn-out. Nog meer, je gaat op verkenning naar de diepere oorzaak van je vastlopen. Dan ga je de puzzel in elkaar zetten, zo ontstaat een verklaring voor je burn-out en een routeplanner naar herstel.

  1. Groeien

De laatste fase van je herstel bestaat uit het in de praktijk brengen van wat je ontdekt en geleerd hebt. Nu komt het op aan om het anders te doen dan daarvoor. Stukje bij beetje ontstaat een meer evenwichtige, gezondere en wijzere versie van jezelf.

Je bent meer dan alleen je lichaam, je hoofd of je emoties. Voor welke behandeling je ook kiest, zorg ervoor dat er aandacht is voor al deze delen van jezelf. Die zijn namelijk allemaal beschadigd door je burn-out en ze hebben allemaal zorg en herstel nodig.

Maak gerust een wandeling door mijn website. Spreekt mijn aanpak je aan en is het voor jou tijd om te werken aan je herstel? Neem dan contact met mij op. Je bent van harte welkom.

About anderzverder

Leave a Reply